Prohlášení o ochraně poskytovaných údajů.

Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádným třetím osobám s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje byly vymazány z evidence.

zpět
Copyright © 2019  Modely vláčků. Powered by Zen Cart