Jméno:
Heslo:
Registrovat Zapomněli jste?
V košíku je zboží v ceně 0.00 Kč
Ukázat košík Vyprázdnit
Kategorie

Reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:


IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)
Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:
Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:


Podrobný popis závady: *


*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________Prodávající:

Jan Buršík
Živnostenská 1076/18
312 00 Plzeň - Lobzy
IČ: 68814267, CZ7702102067


Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně ( Po-Čt: 8:00-17:00, Pá: 8:00-16:00) na adresu: Jan Buršík, Modely vláčků, Slovanská 143, 326 00 Plzeň , spolu s kopií prodejního dokladu.
Datum přijetí reklamace:Reklamaci vyřizuje:Vyjádření k reklamaci:Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________


Novinky
Spustili jsme nový web.